1548907589 เข้าชม : 303 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน รับมอบบริจาคหนังสือจาก นายสว่าง ศรีวังพล โดยได้บริจาคหนังสือ ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน บริการและกระจายสื่อทางการศึกษา การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้