1548906901 เข้าชม : 313 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน หมุนเวียนสื่อให้แก่บ้านหนังสือชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน

บ้านหนังสือชุมชนอื่นๆ