1544513886 เข้าชม : 405 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 นายจักรี โคตพจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อ.เมืองนครพนม