1558683011 เข้าชม : 1,464 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมโครงการ 2 เมษา "วันรักการอ่าน" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม