1558683222 เข้าชม : 247 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 18 ก.พ.62 นางพูลทรัพย์ เตินเตือนผอ.กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม