1558683625 เข้าชม : 802 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน หมุนเวียนสื่อให้แก่บ้านหนังสือชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน