1561435926 เข้าชม : 319 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอท่าอุเทน และบุคลากร กศน.อำเภอท่าอุเทน ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดนครพนมเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการแนะแนวอาชีพการทำสาคูไส้หมู น้ำอัญชัญ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรถโมบายส่งเสริมการอ่าน ณ อบต.ไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม