1568341473 เข้าชม : 340 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางพูนทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน จัดกิจกรรมส่'เสริมการอ่าน ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา กศน.โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม bookonline กิจกรรมระบายสีสามมิติ กิจกรรม kahoot ฯลฯ เป็นต้น ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม