1572492120 เข้าชม : 317 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน ร่วมจัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จากนั้นนั่งรถรางไปค่ายลูกเสือนครพนม และเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ชมการแสดงออนซอนอีสาน กลุ่มผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จากนั้น นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับในนามหัวหน้าส่วนราชการ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนประชาชนจังหวัดนครพนม ต่อจากนั้นรับชมวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม และรับฟังตัวแทนคณะครู กศน. เสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบาย พบปะให้กำลังใจแก่บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาในกำกับ พื้นที่จังหวัดนครพนมและบุคลากรที่มาร่วมกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ