1591244686 เข้าชม : 298 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รวมเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ

1. หอสมุดแห่งชาติ https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt

2. TK Park https://www.tkpark.or.th/tha/home

3. หอสมุดดำรงราชานุภาพ http://www.prince-damrong.moi.go.th/liblary.htm

4. ห้องสมุดมารวย https://www.maruey.com/

5. แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อให้บริการการเรียนรู้ทาง Online http://elibrary.nfe.go.th/e_library/

6. ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ https://info.go.th/#!/th/search///

7. ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ https://job.ocsc.go.th/

8. ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย https://www.thaihealth.or.th/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94

9. ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) https://lms.thaimooc.org/