1656991635 เข้าชม : 59 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 

วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวกนกอร ทิพย์สุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน ได้ดำเนินการขยายผลการฝึกอบรมบรรณารักษ์ หลักสูตรการพับผ้าขนหนูเป็นของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่ครูกศน.ตำบลและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าอุเทน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม