1656992221 เข้าชม : 57 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าอุเทน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในพิธีเปิดตัว งานสูงวัย  หัวใจสมาร์ท ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า คงสรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ  กิจกรรมทำวุ้นกะทิ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพหารายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัล ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม